• da
    • de
    • en

Ring til os på (+45) 70 25 25 85

EMC’s generelle betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser (ved køb af varer i European Mannequin & Shops webshop samt andet)

 

1. Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, medmindre anden skriftlig aftale herom foreligger mellem parterne. Derudover finder købeloven (lovbekendtgørelse nr. 237 af 28. marts 2003 med senere ændringer) anvendelse på retsforholdet mellem køber og sælger (European Mannequins & Shop).

2. Aftaleindgåelse

En bestilling i internetbutikken er en accept fra køber om køb af det/de pågældende produkter til den oplyste pris. Priser er angivet eksklusive moms uden fragt. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer, herunder ændringer som følge af ændringer af moms, told eller eksportafgifter. Betalingsbetingelser er netto kontant.

2.1 Fortrydelsesret

Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende

Varer kan kun returneres efter forudgående aftale med sælger. Der modregnes 15 % i håndtering på returvarer.
Derudover vurderes varen stand ved returnering og der vil blive opkrævet et beløb svarende til nødvendige udgifter til udbedring af eventuelle transportskader, uforsvarlig håndtering m.m.

3. Levering og risikoovergang

Alle varer sendes med GLS, DSV eller Danske Fragtmænd.  Vi afsender varen hurtigst muligt efter modtagelse af ordren. Leveringstiden er normalt 1 – 2 dage, når varen er på lager. Er varen ikke på lager, fremsendes en e-mail med information om forventet leveringsdato. Delleverance kan finde sted. Ønskes en vare ikke grundet forlænget leveringstid, skal køber meddele dette til European Mannequins & Shop uden ugrundet ophold. Enhver opgivet leveringstid gælder med forbehold af force majeure. Alle forsendelser sker for købers regning og risiko ab fabrik. Ordren anses som leveret, når transportøren overtager varerne.

European Mannequins & Shop benytter altid den efter vores skøn billigste transportform. Ved afgivelse af ordre oplyser European Mannequins & Shop så vidt muligt den anslåede fragtpris. Den endelige fragtpris beregnes umiddelbart efter ordrens modtagelse og oplyses køber inden varens afsendelse.

4. Reklamation

Ved modtagelse af varer, skal køber straks gennemgå disse for skader. Transportskader skal omgående anmeldes til transportør. Reklamation over en mangelbehæftet eller forkert vare skal endvidere ske til European Mannequins & Shop på telefon (+45) 70 25 25 85, straks efter køber er blevet bekendt med manglen, dog senest 5 dage efter modtagelsen af varen. Undlader køber at reklamere indenfor denne frist, kan køber ikke senere påberåbe sig mangler.
Ved returnering af mangelbehæftede varer skal der vedlægges en kort og præcis beskrivelse af manglen og en kopi af fakturaen. I modsat fald forbeholder European Mannequins & Shop sig ret til at sende varer retur for købers regning.

European Mannequins & Shop vil snarest muligt reparere, ombytte eller på anden måde udbedre eventuelle fejl og mangler.  Ved fejlleverancer foretager European Mannequins & Shop omlevering af korrekt vare. Den nye vare sendes først til køber, når fejlleverancen er modtaget retur af European Mannequins & Shop.

European Mannequins & Shop har intet ansvar for driftstab, avancetab eller andre indirekte omkostninger.

Købers forsendelsesudgifter i forbindelse med berettiget returnering af fejlleverancer eller mangelfulde varer, refunderes af European Mannequins & Shop.  Såfremt varen efter nærmere undersøgelse ikke findes at lide af en mangel, kan European Mannequins & Shop opkræve gebyr på kr. 400,00 inkl. moms + porto for arbejdstid i forbindelse med returnering. Beløbet skal indbetales, før varen på ny returneres til køber.

Forsvarlig returnering
Alle produkter, der returneres til European Mannequins & Shop skal være forsvarligt indpakket. Skade som følge af mangelfuld emballering kan medføre, at Deres rettigheder bortfalder. Al returnering sker på afsenders ansvar.

5. Betaling

Betaling kan ske med enten dankort eller edankort.

6. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til det solgte overgår først til køber, når den fulde købesum og fragt er betalt af køber. Betales købesummen ikke, eller tilbageføres en betaling, forbliver ejendomsretten til det solgte hos European Mannequins & Shop.

7. Værneting og Lovvalg

Dansk ret finder anvendelse ved enhver brug af denne hjemmeside og enhver indgåelse af aftale med European Mannequins & Shop. Enhver tvist i relation til køb af produkter hos European Mannequins & Shop, herunder ved brug af denne hjemmeside, skal i første instans afgøres af Retten i Nykøbing Falster som aftalt værneting.

8. Særlige regler for forbrugerkøb

Ved forbrugerkøb forstås et køb, som en køber (forbruger) foretager hos en erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv, når køberen hovedsagelig handler uden for sit erhverv. I forbrugerkøb gælder betingelserne i pkt. 1-7 med de modifikationer, der fremgår af nærværende pkt. 8. Desuden finder forbrugeraftaleloven (lov nr. 451 af 9. juni 2004) anvendelse.

En forbruger har 14 dages fortrydelsesret, regnet fra varens modtagelse. Fortrydelsesretten betyder, at køber kan modtage varen, pakke den ud og se om den er som forventet. Hvis køber fortryder sit køb, kan varen leveres tilbage og prisen på varen refunderes. Fortrydelsesretten kan også benyttes ved at nægte modtagelse af pakken eller ved at aflevere varen personligt hos European Mannequins & Shop.

Det er en betingelse for brug af fortrydelsesretten, at European Mannequins & Shop får varen tilbage i væsentlig samme stand, som den var ved leveringen. Hvis originalemballagen udgør en væsentlig del af varens værdi, anses varen ikke for returneret i væsentlig samme stand, såfremt emballagen ikke følger med, eller såfremt emballagen er beskadiget. Emballagen bør derfor gemmes, indtil fortrydelsesfristen er udløbet.

Ved brug af fortrydelsesretten skal der vedlægges kopi af fakturaen med angivelse af, at fortrydelsesretten ønskes udnyttet samt et kontonummer, hvortil købesummen kan overføres.

Køber skal betale porto og eventuelle andre udgifter ved returnering af varer under påberåbelse af fortrydelsesretten, og disse udgifter refunderes ikke af European Mannequins & Shop. Varer, der returneres pr. efterkrav, vil blive nægtet modtaget af European Mannequins & Shop.

9. Cookies

Ny lovgivning i EU forlanger, at alle hjemmesider skal oplyse om cookies. Vi lagre kun dine login oplysninger. Vær opmærksom på, at det er din egen computer, der lagre disse oplysninger.